مقالات ثبت شرکت , آشنایی با انواع شرکتها

فرآیند ثبت موسسه ی حقوقی
فرآیند ثبت موسسه ی حقوقی

بر طبق قانون مرتبط با ایجاد و ثبت موسسات حقوقی و چگونگی اداره ی آن ها، موسسه ی حقوقی این گونه تعریف شده است: موسسه ی حقوقی، دارای شخصیتی حقوقی می باشد که فقط بوسیله ی 3 یا 4 وکیل دادگستری، با هر گونه نام و لقب، برای انجام وکالت، مشاوره و در کل، فعالیت …

کاهش سرمایه و انواع و روش های کاهش سرمایه
کاهش سرمایه و انواع آن

کاهش سرمایه در شرکت هنگامی کاربرد دارد که شرکت مورد نظر در وضعیت مناسبی نمی باشد و یا در حالتی که شرکت مورد نظر سود دهی دارد و به دلیل خسارات وارد شده، بخشی از سرمایه ی خود را از دست می دهد و تا هنگامی که آسیب های وارده، ترمیم نگردد، تقسیم کردن سود …

اخذ کد اقتصادی
اخذ کد اقتصادی

کلیه ی شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده شده، باید پس از ثبت، در سازمان دارایی، جهت تشکیل پرونده ی مالیاتی اقدام نمایند. از این طریق خود را به اداره ی دارایی شناسایی می کنند. بدین ترتیب، شرکت ها و موسسات غیرتجاری می توانند، حوزه ی مالیاتی، ممیز و سر ممیز، کد پرونده …

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، مطابق با قوانین و ضوابط ویژه ای انجام می شود. مطابق با قانون تجارت، سهم الشرکه شرکا قابل تبدیل به اوراق تجارتی نمی باشد. این منع با اساس نداشتن اختیار کامل شریک به انتقال سهم الشرکه، در شرکت با مسئولیت محدود تطابق دارد. بر طبق این قانون، …