مقالات ثبت شرکت , آشنایی با انواع شرکتها

شاخص های احراز صلاحیت متقاضیان صدور کارت بازرگانی
شاخص های احراز صلاحیت متقاضیان صدور کارت بازرگانی

بر طبق دستورالعملی که در تیر ماه سال 1394 منتشر گشت، موارد زیر شرح داده شده است: -شرط مورد نیاز جهت افراد حقوقی در حساب جاری حداقل مبلغ مورد نیاز 200/000/000 ریال و جهت افراد حقیقی 300/000/000 ریال -اوراقی که دارای ارزش مالی هستند. همانند: روزنامه رسمی، لیست تامین اجتماعی، فرمان کارگزینی و … حاکی …

اهمیت اخذ کارت بازرگانی پس از ثبت شرکت
اهمیت اخذ کارت بازرگانی پس از ثبت شرکت

بر طبق قانون تجارت، کارت بازرگانی، به مجوزی گفته می شود که به صاحب آن، حال شخص حقوقی یا حقیقی، اجازه ی داشتن تجارت خارجی را می دهد. مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی، یک سال می باشد که می توان با هر بار تمدید یک سال دیگر به اعتبار آن افزود. لازم می باشد که …

شرایط اخذ کارت بازرگانی
شرایط اخذ کارت بازرگانی

به مجوزی که بر طبق قانون واردات و صادرات تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی، به اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت های تجاری مشغول هستند،تعلق می گیرد، کارت بازرگانی گفته می شود.   شرایط اولیه اخذ کارت بازرگانی حقیقی : اشخاصی که تمایل دارند، کارت بازرگانی خود را به شکل حقیقی دریافت نمایند، …

اجاره کارت بازرگانی
کارت بازرگانی و کاربردهای آن

تعریف کوتاهی از کارت بازرگانی کارت بازرگانی در اصطلاح حکم نمونه مجوزی، برای تاجران و بازرگانان را دارد. که برایشان صادر می گردد. با داشتن این کارت، به تجار یا بازرگانان، اجازه ی فعالیت در امور تجارت، داده می شود. البته این امر با در نظر داشتن و رعایت کردن قوانین و مقررات مربوط به …