مقالات ثبت شرکت , آشنایی با انواع شرکتها

ثبت علامت تجاری (لوگو)
ثبت علامت تجاری (لوگو)

چرا باید علامت تجاری (لوگو) خود را به ثبت برسانیم؟ برند و علامت تجاری، پایه ی یک فعالیت، و با نگرش استمرار در دادوستد کردن، یک نام،آرم یا علامت پایدار، دارای اهمیت زیادی می باشد. بدین جهت، اشخاص و شرکت های فراوانی وجود دارند که همواره در تلاشند تا نام یا علامت تجاری که برای …

راهنمای علامت تجارتی
راهنمای ثبت علامت تجارتی

برند یا علامت تجاری، شامل هرگونه علامتی می باشد. همانند: رقم، نقش، تصویر، عبارت، حرف، مهر و … که جهت تشخیص و  تمییز فرآورده ی تجاری، صنعتی، یا کشاورزی انتخاب شود. -دارا بودن علامت تجاری، اختیاری می باشد، جز در حالاتی كه دولت آن را  ضروری اعلام کند. -حق استفاده ی اختصاصی علامت تجارتی، تنها، …

انتقال برند تجاری
انتقال برند تجاری

با در نظر داشتن قانون و مقررات ثبت علائم تجاری که بیان کرده است: برند یا علامت تجاری مربوطه، قابل نقل و انتقال می باشد. ولی زمانی انتقال آن در قبال دیگر اشخاص، دارای اعتبار است که، با قوانین و مقررات این قانون مطابقت داشته باشد و ثبت شده باشد. استنباط می شود  که برند …

مراحل تمدید علامت تجاری
مراحل تمدید علامت تجاری

  علامت تجاری ثبت شده در مدت زمان ده سال کامل از زمان تاریخ صادر شدن گواهی ثبت آن، از اعتبار قانونی برخوردار می باشد. مالک علامت تجاری مورد نظر، در صورت داشتن تمایل به استفاده ی دوباره از علامت تجاری ثبت شده، حداکثر تا مدت زمان شش ماه پس از پایان مدت زمان ده …