مقالات ثبت شرکت , آشنایی با انواع شرکتها

اخذ کد اقتصادی
اخذ کد اقتصادی

کلیه ی شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده شده، باید پس از ثبت، در سازمان دارایی، جهت تشکیل پرونده ی مالیاتی اقدام نمایند. از این طریق خود را به اداره ی دارایی شناسایی می کنند. بدین ترتیب، شرکت ها و موسسات غیرتجاری می توانند، حوزه ی مالیاتی، ممیز و سر ممیز، کد پرونده …

دلایل اخذ کد اقتصادی
لزوم اخذ کد اقتصادی

در سال 1373 برای تمامی شرکت هایی که به صورت اشخاص حقیقی یا حقوقی ثبت می گردید، یک کد اقتصادی در نظر گرفته می شد. این کد، یک کد شناسایی 12رقمی است که با عدد چهار شروع می گردد. مطابق قانون مالیاتی تصویب شده، تمامی شرکت های ثبت شده، ملزم به اخذ کد اقتصادی می …

تعيين حوزه مالياتی
تعيين حوزه مالياتی

  هر شركتی كه شروع به فعالیت می كند از قبیل شركت های حقوقی به محض ثبت شدن و چاپ آگهی تاسیس به مدت دو ماه وقت دارند كه به اداره مالیات اقدام كنند. و حوزه مالیاتی خود را مشخص كنند. یعنی تعیین حوزه مالیاتی گردند تا بتوانند تشكیل پرونده دهند و برای دریافت كد …

کد اقتصادی
اخذ کد اقتصادی برای چه اشخاصی الزامی است؟

  افراد يا فردی كه مشغول فعاليت اقتصادی و يا واردات و صادرات كالا می باشند و يا دارای مجوز توليد و مونتاژ و پخش يك كالا می باشند، واجد شرايط دريافت كد اقتصادی می باشند. افرادی كه داشتن کد اقتصادی برایشان الزامی است: ١- همه ی افرادی كه در زمينه توليد پخش و يا …