ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

-کپی برابر با اصل مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی) تمامی اعضاء، سهامداران و بازرسین

-گواهی عدم سوء ‌پیشینه ی هیئت مدیره و بازرسین

-تمامی صفحات اساسنامه و اظهارنامه، توسط همه ی اعضاء امضاء گردد.

-فیش واریزی بانک به نام حساب شرکت در شرف تاسیس، مبنی بر 35٪ از میزان سرمایه ی اولیه ی آن

 

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص

مدت زمان مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص، معمولاً مابین 15 تا 40 روز به طول می انجامد.

 

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مشخص نمودن موضوع فعالیت شرکت

-انتخاب اعضاء هیئت ‌مدیره ی شرکت سهامی خاص

-انتخاب بازرسین شرکت، حداقل دو نفر

-مشخص کردن سمت اعضای هیئت ‌مدیره و صاحبان حق امضاء

-انتخاب آدرس مکان فعالیت شرکت

-انتخاب مقدار سرمایه ی شرکت و همچنین سهم هر یک از اعضاء در میزان سرمایه

-تکمیل مدارک مورد نظر و تحویل آن به ثبت شرکت مربوطه

-معرفی ‌نامه ی مربوطه جهت اخذ گواهی عدم سوء ‌پیشینه ی کیفری را باید از ثبت شرکت مربوطه دریافت کرده و به دفاتر پلیس به اضافه ی 10 رجوع کرده و بعد از اخذ گواهی سوء ‌پیشینه، پس از مدت زمان یک هفته به ثبت شرکت مربوطه ارائه داده شود.

-ارائه ی اسامی دارای حداقل سه سیلابی و واجد الشرایط لازم جهت ثبت شرکت

-رجوع به بانک و ارائه ی برگه ی افتتاح حساب شرکت سهامی خاص به بانک

-افتتاح حساب به نام شرکت در شرف تشکیل و واریز حداقل 35% از سرمایه و دریافت فیش واریزی

-بعد از رسیدگی و مورد قبول بودن آن، مدارک برای پذیرفته شدن نهایی و همچنین امضاء هیئت‌ مدیره به نماینده شرکت ارائه می شود.

-در آخر شماره ثبت شرکت سهامی خاص و آگهی تأسیس آن، ثبت و صادر می گردد.

-مدارک نهایی ثبت شرکت به همراه روزنامه رسمی بعد از ثبت شرکت سهامی خاص، مدت زمانی بین 15 تا 30 روز، صادر می‌گردد