مقایسه انواع شرکت‌ ها
تفاوت،تشابه و مقایسه شرکت‌ ها

  به جز شرکت های مسئولیت محدود و شرکت های سهامی خاص، که بیشتر مورد استقبال برای تشکیل و ثبت می باشند، یک نوع دیگر از شرکت های پر طرفدار در امور تجاری، شرکت های تضامنی است. در این نوع شرکت ها، شخصیت اعضا یا شرکای شرکت، نقش بسزایی دارد. ثبت این شرکت ها، با …

مراحل ثبت موسسه غیر تجاری
مراحل ثبت موسسه غیر تجاری

  -پس از دارا بودن تمامی شرایط مورد نیاز جهت ثبت موسسه غیرتجاری، و مراجعه به ثبت شرکت مربوطه و عقد قرارداد ثبت موسسه غیر تجاری، مدارک مورد نیاز ثبت موسسه غیرتجاری را تکمیل نمایید. -کامل کردن مدارک مربوط به ثبت موسسه غیرتجاری -هر چقدر سریع تر مدارک را ارائه نمایید، زمان مراحل ثبت موسسه …

تغییرات اساسنامه شرکت
تغییرات اساسنامه شرکت

  طبق قانون اساسنامه، هر گونه تغییراتی دیگر که در اساسنامه ی شرکت، انجام گیرد نیاز به حضور اکثریت تعداد شرکای شرکت و همچنین دارا بودن حداقل سه چهارم سرمایه می باشد. جز این که در اساسنامه ی مذکور چیزی غیر از این قید شده باشد. در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود، قانون …

رتبه بندی پیمانکاران
رتبه بندی پیمانکاران

  رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، رسیدگی مقدار تسلط و عرضه ی توانمندی شرکت، بر طبق تعداد افراد آن ها و سابقه شان، تجارب در کار و قدرت و کارایی مالی می باشد. این رسیدگی ها، بر طبق چارچوب، ضابطه ها و مقرراتی که بوسیله ی معاونت سازمان ریاست جمهوری، تصویب شده، اجرا می گردد …