مقالات ثبت شرکت , آشنایی با انواع شرکتها

ثبت برند جهانی
ثبت برند جهانی

  ثبت برند جهانی به دو شكل انجام می شود كه عبارت اند از: روش اول موافقتنامه trips و روش دوم مادرید. كه هر یك از موارد ذكر شده دارای قوانین مربوط به خود می باشد. با ثبت برند به صورت جهانی می توان تولید و خدمات خود را به صورت جهانی ارائه داد. ثبت …

اظهار نامه مالیاتی
اظهار نامه مالیاتی

اظهار نامه مالیاتی و موارد مربوط به آن كه باید دانست: برای نگه داری چرخه مالی و اقتصادی کشور، لازم است که حقوق دولت به صورت مالیات پرداخت گردد. به همین سبب، اظهارنامه ی مالیاتی در قالبی است كه مالیات پرداختی هرشخص با توجه به درآمد آن فرد در نظر گرفته می شود. اظهارنامه مالیاتی …

ارزش افزوده چیست؟
ارزش افزوده چیست؟

  به منظور اصلاح سازمان مالیاتی، كمك، حمایت كردن سرمایه گذار، تولید و درآمد در كنار یکدیگر، در بیشتر كشورها اساس و بنیان درآمد خود را به مصرف متمركز كرده اند. و قسمت عمده ای از مالیات خود را با مالیات بر مصرف به دست می آورند. در بسیاری از شركت هایی كه در كار …

اخذ ایزو ۹۰۰۱
ثبت شرکت و اخذ ایزو ۹۰۰۱

  زمانی كه یك شركت ثبت می شود و شروع به كسب كار و درآمد می كند، به طور معمول برای به دست آوردن ایزو و چند استاندارد دیگر تلاش به عمل می آید كه یكی از معروف ترین این ها كسب ایزو ٩٠٠١ می باشد. كه نشان دهنده ی این است که، این شركت …