مقالات ثبت شرکت , آشنایی با انواع شرکتها

شاخص های احراز صلاحیت متقاضیان صدور کارت بازرگانی
شاخص های احراز صلاحیت متقاضیان صدور کارت بازرگانی

بر طبق دستورالعملی که در تیر ماه سال 1394 منتشر گشت، موارد زیر شرح داده شده است: -شرط مورد نیاز جهت افراد حقوقی در حساب جاری حداقل مبلغ مورد نیاز 200/000/000 ریال و جهت افراد حقیقی 300/000/000 ریال -اوراقی که دارای ارزش مالی هستند. همانند: روزنامه رسمی، لیست تامین اجتماعی، فرمان کارگزینی و … حاکی …

چرا اختراع خود را ثبت کنیم؟
چرا اختراع خود را ثبت کنیم؟

ثبت اختراع چیست؟ ثبت اختراع یک مزیت و امتیازی است که دولت و یا سازمان به خصوصی در یک کشور به نوآوران، مخترعان یا پژوهشگران جهت بوجود آوردن یک نوآوری تازه و جدید که از نظر اقتصادی دارای اهمیت باشد، اعطاء می نماید. در کل ثبت اختراع، پدید آوری یا عملکردهایی را شامل می شود …

شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص -کپی برابر با اصل مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی) تمامی اعضاء، سهامداران و بازرسین -گواهی عدم سوء ‌پیشینه ی هیئت مدیره و بازرسین -تمامی صفحات اساسنامه و اظهارنامه، توسط همه ی اعضاء امضاء گردد. -فیش واریزی بانک به نام حساب شرکت در شرف تاسیس، مبنی بر 35٪ از میزان …

شرکت تضامنی چیست؟
شرکت تضامنی چیست؟

هنگامی که دو یا چند فرد تصمیم به شروع یک فعالیت یا کسب و کار تجاری داشته باشند، تا تضمین افزون تری را هم دارا باشد، همچنین یک یا تعدادی از شرکاء تمامی تکالیف و وظایف شرکت را ضمانت کنند، این نوع شرکت با این شرایط به شکل تضامنی ثبت می گردد. در واقع اشخاص …