مقالات ثبت شرکت , آشنایی با انواع شرکتها

اخذ ایزو ۹۰۰۱
ثبت شرکت و اخذ ایزو ۹۰۰۱

  زمانی كه یك شركت ثبت می شود و شروع به كسب كار و درآمد می كند، به طور معمول برای به دست آوردن ایزو و چند استاندارد دیگر تلاش به عمل می آید كه یكی از معروف ترین این ها كسب ایزو ٩٠٠١ می باشد. كه نشان دهنده ی این است که، این شركت …

اجاره کارت بازرگانی
کارت بازرگانی و کاربردهای آن

تعریف کوتاهی از کارت بازرگانی کارت بازرگانی در اصطلاح حکم نمونه مجوزی، برای تاجران و بازرگانان را دارد. که برایشان صادر می گردد. با داشتن این کارت، به تجار یا بازرگانان، اجازه ی فعالیت در امور تجارت، داده می شود. البته این امر با در نظر داشتن و رعایت کردن قوانین و مقررات مربوط به …

ثبت شرکت در ارس
مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

  -مراجعه به ثبت شرکت مربوطه و مشاوره و راهنمایی مورد نیاز در خصوص ثبت شرکت در مناطق آزاد -در صورت نیاز به داشتن مجوز فعالیت  از سازمان مربوطه، جهت انجام فعالیت مورد نظر شرکت -کپی مدارک ثبتی شرکت -درخواست و انتخاب نام شرکت. در این خصوص شخص متقاضی یا سرمایه گذار، این امکان را …

ثبت اختراع
ثبت اختراع

اختراع به وجود آمده در ذهن مخترع است، كه می تواند به علم و فناوری كمك كند و در تمامی كشور ها از اختراع يك مخترع به طور كامل حمايت می شود. البته در صورتیكه اختراع در اداره ثبت اختراع ثبت شده باشد حمايت می شود. بعد از به ثبت رساندن اختراع در اداره ثبت …